f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
พักกาย พักรถ ผ่อนคลาย แล้วเดินทางต่อ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ขอเชิญใช้บริการจุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ลงวันที่ 16/04/2564

?? ภาพบรรยากาศ บริเวณจุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงกำแพงเพชร หมวดทางหลวงคลองขลุง หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร และหมวดทางหลวงปากคลองลาน??

แขวงทางหลวงกำแพงเพชรและหมวดทางหลวงในสังกัด บริการที่พักรถ น้ำดื่ม กาแฟ จุดกางเต็นท์ ห้องน้ำ และหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้ความช่วยเหลือ ระหว่าง วันที่ 9 เมษายน 2564 - วันที่ 16 เมษายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

 

 

 


'