f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ลงวันที่ 12/05/2565

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย

ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ภายในแขวงทางหลวงกำแพงเพชร


'