f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
211 30/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.15+775 - กม.17+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
212 30/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอนเขาชนกัน -มอตะแบก ระหว่าง กม.65+000 - กม.66+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
213 30/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ระหว่าง กม.6+416 - กม.8+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
214 30/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอนหาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.64+760 - กม.65+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
215 27/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.0+765 -กม.1+339 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
216 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอนนครชุม - วังเจ้า ตอน1 ระหว่าง กม.458+419 - กม.492+631 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
217 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.467+521 - กม.469+399 (NB.) เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
218 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.475+216 - กม.476+794 (NB.) เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
219 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.401+884 - กม.404+028 (NB.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
220 16/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ที่ กม.1+355 (สี่แยกราชภัฏกำแพงเพชร) และที่ กม.13+064 (สามแยก กศน.กำแพงเพชร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 211 ถึง 220 จาก 264 รายการ