f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
261 04/03/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0102 ตอน มอเจริญ - หนองแดน ระหว่าง กม.20+075 - กม.38+264 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.72+852 - กม.87+644 (เป็นแห่งๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
262 04/03/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.395+000 - กม.438+570 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.458+950 - กม.463+700 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
263 04/03/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.1+903 - กม.14+300 (เป็นแห่ง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังเจ้า - โละโคะ ระหว่าง กม.9+650 - กม.22+060 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
264 08/01/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
265 19/12/2561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร – แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.6+650 - กม.8+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
266 11/12/2561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+750 - กม.7+515 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
267 28/11/2561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 ระหว่าง กม.55+465 - กม.56+040 ปริมาณงาน 13,225 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
268 28/11/2561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 ระหว่าง กม.107+700 - กม.110+925 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 13,200 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 261 ถึง 268 จาก 268 รายการ