f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 19/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.488+550 - กม.489+880 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 19/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 3 ระหว่าง กม.476+305 - กม.480+405 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+015 - กม.1+940 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+085 - กม.11+125 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ตอน 2 ระหว่าง กม.34+100 - กม.41+740 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.72+100 - กม.79+630 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 18/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 4 ระหว่าง กม.53+315 - กม.55+975 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 18/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1112,1112,1242 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 18/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ตอน 2 ระหว่าง กม.24+900 - กม.35+380 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 14/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 9 ระหว่าง กม.442+755 - กม.451+810 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 264 รายการ