f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 14/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 9 ระหว่าง กม.425+100 - กม.433+815 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 14/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ ทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.17+225 - กม.18+075 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 14/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 3 ระหว่าง กม.451+635 - กม.456+070 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 14/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 3 ที่ กม.10+192 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 14/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 9 ระหว่าง กม.425+100 - กม.433+815 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 11/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 11/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) ยกเลิกแผน
48 16/08/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างทางขนานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.13+400 - กม.15+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 17/07/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.32+500 - กม.34+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 19/05/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่ กม.35+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 264 รายการ