f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+055 - กม.6+690 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.386+200 - กม.393+395 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สลกบาตร - บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.1+350 - กม.30+915 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.397+285 - กม.398+930 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+315 - กม.4+470 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ตอน 2 ระหว่าง กม.32+700 - กม.35+255 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+315 - กม.32+665 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.393+430 - กม.397+250 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.11+855 - กม.13+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.432+800 - กม.434+376 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 264 รายการ