f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 24/02/2565 ถึง 28/02/2565 ประกาศรายชื่อผู่ได้รับการเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/02/2565 ถึง 22/02/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
3 ประกาศรับสมัคร 10/02/2565 ถึง 18/02/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 28/01/2565 ถึง 31/01/2565 ประกาศรายชื่อผู่ได้รับการเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
5 ประกาศรับสมัคร 17/01/2565 ถึง 25/01/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/11/2564 ถึง 30/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/11/2564 ถึง 16/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
8 ประกาศรับสมัคร 05/11/2564 ถึง 12/11/2564 ประกาศแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
9 ประกาศรับสมัคร 25/10/2564 ถึง 28/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17/06/2564 ถึง 17/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
11 ประกาศรับสมัคร 02/06/2564 ถึง 16/06/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน