f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 28/02/2567 ถึง 29/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20/02/2567 ถึง 22/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน (ฝ่ายวิศวกรรม)
3 ประกาศรับสมัคร 08/02/2567 ถึง 19/02/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 8 อัตรา(ฝ่ายวิศวกรรม)
4 ประกาศรับสมัคร 06/02/2567 ถึง 19/02/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 03/03/2566 ถึง 08/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ คัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
6 ประกาศรับสมัคร 22/02/2566 ถึง 02/03/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 24/02/2565 ถึง 28/02/2565 ประกาศรายชื่อผู่ได้รับการเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/02/2565 ถึง 22/02/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
9 ประกาศรับสมัคร 10/02/2565 ถึง 18/02/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 28/01/2565 ถึง 31/01/2565 ประกาศรายชื่อผู่ได้รับการเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
11 ประกาศรับสมัคร 17/01/2565 ถึง 25/01/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/11/2564 ถึง 30/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/11/2564 ถึง 16/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
14 ประกาศรับสมัคร 05/11/2564 ถึง 12/11/2564 ประกาศแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
15 ประกาศรับสมัคร 25/10/2564 ถึง 28/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน