f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผอ.ชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564

วันนี้ 18 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผอ.แขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนกระทรวงคมนาคมในจังหวัดกำแพงเพชร วางพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ในการนี้นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประกอบพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
title
ประชุมหารือการเปิดเกาะกลางเป็นสี่แยกและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณทางเข้าอำเภอคลองขลุง

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นายพีรพงษ์ คุ้มไพรี หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองขลุง ได้ร่วมประชุมหารือนอกรอบเรื่องการเปิดเกาะกลางเป็นสี่แยกและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณทางเข้าอำเภอคลองขลุง ตามที่มีประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงร้องขอ ในการนี้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง, พ.ต.ท.เกียรติธาดา มงคลชโยสีห์ รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองขลุง, นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศบาลตำบลท่ามะเขือ, นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง, นายอนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร เขต 3 ซึ่งนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ได้เสนอรูปแบบในการก่อสร้างและสรุปว่าจะขอทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสีย บริเวณที่จะทำการเปิดเกาะกลางเป็นสี่แยกและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรก่อน และจึงจะจัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป