f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 "แขวงฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"

           แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ