f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 3 เมษายน 2567 "แขวงฯ ตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 "

            เวลา 08.30 น. นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 พร้อมคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงนครชุม และหมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา และในเวลา 14.30 น. ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายนำเสนอผลงานจากผู้เข้ารับการตรวจประเมินฯ เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานด้านวิศวกรรม และหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีเด่น เป็นตัวแทนของสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยมีนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 "แขวงฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"

           แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ