f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม 2565

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดย หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร, หมวดทางหลวงบ่อทอง, หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา, หมวดทางหลวงคณฑี และวางแผน ดำเนินการตัดหญ้า ถางป่าลาดคันทาง เกาะกลางถนน รดน้ำต้นไม้ และ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง   #แขวงทางหลวงกำแพงเพชร #กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เดินทางอุ่นไจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง #ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ #ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกล โควิด-19 #สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียนไทยชนะ    
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการทาสีราวกันอันตราย และเสาไฟฟ้าแสงสว่าง"

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดย หมวดทางหลวงคลองขลุง, หมวดทางหลวงนครชุม ดำเนินการทาสีราวกันอันตราย และเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.423+500 - กม.424+600 และทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.2+650 - กม.2+900 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง   #แขวงทางหลวงกำแพงเพชร #กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เดินทางอุ่นไจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง #ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ #ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกล โควิด-19 #สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียนไทยชนะ