f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงคณฑี
ลงวันที่ 04/03/2564

หมวดทางหลวงคณฑี

 

 

นายยงยุทธ  พูลเขตกิจ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงคณฑี

โทร. 063 576 1175

 

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084  กม. 22+850
บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ต.คณฑี  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

 

 

 


'