f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงนครชุม
ลงวันที่ 02/03/2564

หมวดทางหลวงนครชุม

 

 

นายอธิชาติ  จุลศรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อทอง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงนครชุม

โทร. 081 972 6217

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1  กม.457+876 

บ้านนครชุม ต.นครชุม  อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

 

 

 


'