f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงนครชุม
ลงวันที่ 02/03/2564

หมวดทางหลวงนครชุม

 

 

นายประวิทย์  นาคคุ้ม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงนครชุม

โทร. 091 024 9572

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1  กม.457+876 

บ้านนครชุม ต.นครชุม  อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

 

 

 


'