f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบ่อทอง
ลงวันที่ 04/03/2564

หมวดทางหลวงบ่อทอง

 

 

นายปราโมทย์  สมตัว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อทอง

 โทร. 089 271 4346

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115   กม. 22+198  
บ้านหนองอึ่งพัฒนา ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 

 


'