f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา
ลงวันที่ 04/03/2564

หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา

 

 

นางสาวอาทิตยา  นทีประสิทธิพร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา

 โทร. 086 441 6895

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1117 กม. 55+000 

บ้านแม่พืช ต. คลองลานพัฒนา  อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

 

 


'