f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร
ลงวันที่ 04/03/2564

หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร

 


นายวัชรากร มิ่งใย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงโกสัมพีนคร
โทร. 064 4234 4540

 


ที่ตั้งหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 กม. 476+553
บ้านเกาะรากเสียด ต.เพชรชมพู อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

 


'