f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงปากคลองลาน
ลงวันที่ 04/03/2564

หมวดทางหลวงปากคลองลาน

 

 

นายเขม  นุ่มน้อย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าหมวดทางหลวงปากคลองลาน

โทร. 086 932 1071

 

 

ที่ตั้งหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1072   กม. 89+190

บ้านปากคลองลาน ต. คลองลาน อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

 

 


'