f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 31/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 31 มกราคม 2566 "แขวงฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงในสังกัด ครั้งที่ 1/2566"
2 26/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 "รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง และคณะ ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด"
3 25/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 25 มกราคม 2566 "แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน"
4 24/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 24 มกราคม 2566 "แขวงฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
5 17/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 "แขวงฯ พร้อมด้วยตัวแทนในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภัตตาหาร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ฯ "
6 12/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 "แขวงฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 กรณีการเฝ้าระวัง ติดตาม การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
7 10/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 10 มกราคม 2566 "แขวงฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566"
8 09/01/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 9 มกราคม 2566 "แขวงฯ มอบหมายให้หัวหน้าหมวดทางหลวงโกสัมพีนคร มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์"
9 28/12/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 28 ธันวาคม 2565 "แขวงฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566"
10 29/12/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 29 ธันวาคม 2565 "ผส.ทล.4 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบของ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566"
11 29/12/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงำกำแพงเพชร วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 "แขวงฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566"
12 26/12/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 26 ธันวาคม 2565 "แขวงฯ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปี 2565"
13 23/12/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 23 ธันวาคม 2565 "แขวงฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"
14 20/12/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 20 ธันวาคม 2565 "แขวงฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"
15 18/12/2565 ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน