f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/04/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 3 เมษายน 2567 "แขวงฯ ตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 "
2 19/02/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 "แขวงฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
3 05/02/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 "แขวงฯ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ"
4 30/01/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 30 มกราคม 2567 "แขวงฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ปันรักให้น้อง” ประจำปี 2567"
5 30/01/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 30 มกราคม 2567 "แขวงฯ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567"
6 22/01/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 22 มกราคม 2567 "แขวงฯ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ติดตามแผนการปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับคณะทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช."
7 18/01/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 18 มกราคม 2567 "แขวงฯ ร่วมจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการปรับปรุงบริเวณริมถนนในเขตทางหลวงและขอบสระบริเวณที่ดินสงวนของกรมทางหลวง กับองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม"
8 07/12/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 7 ธันวาคม 2566 "แขวงฯ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ระหว่างการก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนคลองแม่ลาย – อุ้มผาง ที่ กม.35+950"
9 06/12/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 6 ธันวาคม 2566 "แขวงฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566"
10 05/12/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 5 ธันวาคม 2566 "แขวงฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ"
11 27/11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 "แขวงฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณที่มีบ้านเรือนประชาชน และศาสนสถาน ปลูกสร้างในที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง"
12 23/11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 "แขวงฯ ร่วมกันจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนคู่ขนานถนนพหลโยธิน"
13 15/11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 "แขวงฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลบำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดแขวงทางหลวงกำแพงเพชร"
14 14/11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 "แขวงฯ ร่วมประชุมหารือ เรื่องจุดกลับรถในโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ที่ กม.31+475"
15 13/11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 "แขวงฯ ร่วมการจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเปิดจุด Emergency Median Opening"