f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
การปิดจุดกลับรถแยกดอนแตง ทางหลวงหมายเลข 1
ลงวันที่ 19/02/2564

ตามที่มีประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้ปิดจุดกลับรถแยกดอนแตง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 จุดกลับรถแยกดอนแตง กม. ที่ 401+796 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีทางแยกเข้าชุมชนตำบลดอนแตง และตำบลวังชะพลู ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และจะต้องจัดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสนอเรื่องการเปิดจุดกลับรถใหม่โดยให้ส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงานทางหลวงที่ 4 เป็นผู้มาสำรวจออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง


'