f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ลงวันที่ 02/06/2566

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ภายในแขวงทางหลวงกำแพงเพชร


'