f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2566"
ลงวันที่ 04/08/2566

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2566 


'