f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 10 มกราคม 2566 "แขวงฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566"
ลงวันที่ 10/01/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 07.00น.

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร


'