f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 "แขวงฯ พร้อมด้วยตัวแทนในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภัตตาหาร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ฯ "
ลงวันที่ 17/01/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยตัวแทนในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่แขวงทางหลวงกำแพงเพชร, แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร และขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภัตตาหาร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


'