f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 "แขวงฯ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ"
ลงวันที่ 05/02/2567

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่เครื่องแต่งกายประจำวันของกรมทางหลวง


'