f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 "แขวงฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
ลงวันที่ 19/02/2567

           แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ


'