f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 3 เมษายน 2567 "แขวงฯ ตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 "
ลงวันที่ 03/04/2567

            เวลา 08.30 น. นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ประธานคณะทำงานตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2567 พร้อมคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงนครชุม และหมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา และในเวลา 14.30 น. ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายนำเสนอผลงานจากผู้เข้ารับการตรวจประเมินฯ เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานด้านวิศวกรรม และหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีเด่น เป็นตัวแทนของสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยมีนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ


'