f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ลงวันที่ 06/09/2562


'