f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/01/2565 กพ.(พ.4)/1/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง 33+000 - 35+000 24/08/2564 517/-/64/458 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 0hk'เหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง พลังงานแสงอาทิตย์ และ ป้ายจำกัดความเร็ว 90 พลังงานแสงอาทิตย์ 12/07/2564 517/-/64/375 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 0hk'เหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชุม ที่กม.441+300 (ด้านขวาทาง) 28/06/2564 517/-/64/343 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/04/2564 517/40/64/228 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 จ้างเหมาทำการตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวง จำนวน 1 งาน 05/04/2564 517/-/64/210 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 05/03/2564 517/70/64/178 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 64037085680 04/03/2564 517/60/64/175 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งการ์ดเรล พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชุม ที่กม.441+200 (ร่องกลางถนน) 01/03/2564 517/-/64/166 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/01/2564 517/45/64/124 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 14/01/2564 517/-/64/107 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ซื้อวัสดึสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/01/2564 517/40/64/105 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 2 ระหว่างกม.448+595 - กม.450+255 04/01/2564 517/-/64/89 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/12/2563 517/60/64/79 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24/12/2563 517/60/64/79 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 50 รายการ