f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม – วังเจ้า ที่ กม.476+553 (ด้านขวาทาง) 22/10/2563 กพ./e-bd 5/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคลองขลุง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.423+809 (ด้านซ้ายทาง) 22/10/2563 กพ./e-bd 4/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) 22/10/2563 กพ./e-bd 3/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) 22/10/2563 กพ./e-bd 2/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงปากคลองลาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ที่ กม.89+190 (ด้านขวาทาง) 22/10/2563 กพ./e-bd 1/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 517/60/63/518 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/08/2563 517/60/63/517 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายาร 29/07/2563 517/40/63/470 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/07/2563 517/50/63/466 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 517/70/63/349 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/05/2563 517/50/63/347 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งการ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ที่กม.1+800 (ด้านขวาทาง) 14/04/2563 517/-/63/292 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 517/45/63/273 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 23/03/2563 517/45/63/252 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ