f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 08/06/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 08/05/2563 เดือนเมษายน 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 07/04/2563 เดือนมีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 05/02/2563 เดือนมกราคม 2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 08/01/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ