f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 01/10/2563 ไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 01/07/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 01/04/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 03/01/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 18/11/2562 517/45/63/56 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) 02/10/2562 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 04/07/2562 ไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.คง 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2562 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ