f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 03/07/2563 517/-/63/428 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบลดโลกร้อน จำนวน 1 งาน 01/07/2563 517/-/63/422 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 517/35/63/565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 517/35/63/564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 517/60/63/563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/09/2563 517/40/63/562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 517/40/63/561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 517/60/63/560 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/09/2563 517/60/63/559 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 21/09/2563 517/50/63/558 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 21/09/2563 517/40/63/557 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/09/2563 517/60/63/556 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/09/2563 517/40/63/555 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว และป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.407+950 (ร่องกลางถนนด้านขวาทาง) 16/09/2563 517/-/63/554 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 15/09/2563 517/50/63/553 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,336 รายการ