f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/01/2565 517/30/65/105 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 25/01/2565 517/70/65/219 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 517/85/65/218 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 517/-/65/99 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ 25/01/2565 กพ.(พ.4)/1/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/01/2565 กพ.(พ.4)/1/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC 24/01/2565 517/-/65/217 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/01/2565 517/60/65/216 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 517/35/65/215 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/01/2565 517/60/65/214 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/01/2565 517/30/65/N7 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/01/2565 517/60/65/213 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2565 517/35/65/212 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/01/2565 517/60/65/211 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/01/2565 517/60/65/210 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,233 รายการ