f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.411+210 (ด้านร่องกลางถนน) 28/05/2567 517/-/67/235 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 28/05/2567 517/60/67/234 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 517/60/67/233 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ซื้อวัสดุสำนักงน จำนวน 6 รายการ 27/05/2567 517/40/67/232 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 27/05/2567 517/45/67/231 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 517/60/67/230 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ , ป้ายจราจร และราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่ กม.489+500 (ด้านขวาทาง) 23/05/2567 517/-/67/229 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 517/60/67/228 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/05/2567 517/60/67/227 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 21/05/2567 517/35/67/226 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 517/60/67/224 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/05/2567 517/60/67/223 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน 20/05/2567 517/-/67/191 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งโคมไฟโซเดียมพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่กม.491+600 (ร่องกลางด้านซ้ายทาง) 17/05/2567 517/-/67/221 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 17/05/2567 517/70/67/220 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,452 รายการ