f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทางยางพารา ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.394+950 (บริเวณจุดกลับรถ) 08/06/2566 517/-/66/357 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+925 13/09/2565 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 จ้างเหมางานก่อสร้างป้าย Tower Sign หมวดทางหลวงคลองขลุง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.423+809 (ด้านซ้ายทาง) 24/05/2565 517/-/65/392 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 จ้างเหมาบริการหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 07/04/2565 517/-/65/144 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 เหมาทำการเสริมขอบคันหิน 15/03/2565 517/-/65/301 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 14/03/2565 517/60/65/299 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2565 517/60/65/298 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 517/40/64/670 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 517/40/470 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง 33+000 - 35+000 24/08/2564 517/-/64/458 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ