f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 517/40/64/670 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/09/2564 517/40/470 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง 33+000 - 35+000 24/08/2564 517/-/64/458 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ