f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.2566 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง ที่ กม.0+375 และ กม.0+625 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/01/2566 กพ./e-bd46/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.490+600 - กม.491+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41 ต้น) 22/11/2565 กพ./43/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.490+600 - กม.491+300 31/10/2565 กพ./e-bd44/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+315 - กม.4+470 (เป็นตอนๆ) 31/10/2565 กพ./32/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.398+965 - กม.399+785 (เป็นตอนๆ) 31/10/2565 กพ./40/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.397+285 - กม.398+930 31/10/2565 กพ./34/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+055 - กม.6+690 (เป็นตอนๆ) 31/10/2565 กพ./38/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 ระหว่าง กม.56+605 - กม.60+930 (เป็นตอนๆ) 31/10/2565 กพ./37/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ตอน 2 ระหว่าง กม.32+700 - กม.35+255 31/10/2565 กพ./36/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ตอน 1 ระหว่าง กม.30+315 - กม.32+665 (เป็นตอนๆ) 31/10/2565 กพ./30/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.11+855 - กม.13+225 31/10/2565 กพ./35/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.450+270 - กม.452+520 (เป็นตอนๆ) 31/10/2565 กพ./39/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.434+376 - กม.436+086 (เป็นตอนๆ) 28/10/2565 กพ./25/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.432+800 - กม.434+376 28/10/2565 กพ./28/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.472+850 - กม.474+396 (เป็นตอนๆ) 28/10/2565 กพ./27/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 183 รายการ