f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่กม.479+900 (ด้านขวาทาง) 08/02/2566 517/-/66/212 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/02/2566 517/60/66/210 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 08/02/2566 517/10/66/2 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.406+100 (ร่องกลางด้านซ้ายทาง) 07/02/2566 517/-/66/209 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 517/30/66/138 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/02/2566 517/60/66/208 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/02/2566 517/60/66/207 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 03/02/2566 517/60/66/206 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/02/2566 517/60/66/205 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/02/2566 517/60/66/204 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2566 517/60/66/203 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 517/70/66/201 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/01/2566 517/60/66/200 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 จ้างเหมาทำการยกระดับราวกันอันตราย (Guard Rail) พร้อมทาสี 30/01/2566 517/-/66/199 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2566 517/60/66/198 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 825 รายการ