f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/12/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ที่ กม.0+375 และ กม.0+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.398+965 - กม.399+785 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.490+600 - กม.491+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.450+270 - กม.452+520 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 ระหว่าง กม.56+605 - กม.60+930 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+055 - กม.6+690 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.386+200 - กม.393+395 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สลกบาตร - บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.1+350 - กม.30+915 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.397+285 - กม.398+930 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+315 - กม.4+470 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 209 รายการ