f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65090007544
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 3 ระหว่าง กม.108+375 - กม.109+075 และ กม.112+600 - กม.114+950
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 14,100,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/09/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ