f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65120028594
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ที่ กม.0+375 และ กม.0+625
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,584,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 22/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ