f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030011109
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.หมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.5+810-กม.10+500 (เป็นตอนๆ) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ