f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66040007108
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการฉาบผิวทางแอสฟัลต์และทาสีตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.89+950 - กม.90+600
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 450,138.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/04/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ