f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66050018357
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่ กม.35+950
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 40,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/05/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ