f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040030671
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง แผนรายการประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.417+335
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,925,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 20/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ