f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 14/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.68+100 - กม.70+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 14/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.18+000 - กม.22+075 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 08/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.401+300 - กม.402+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 -2) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0102 ตอน มอเจริญ - หนองแดน ระหว่าง กม.24+175 - กม.26+300 ปริมาณงาน 28,875 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.77+000 - กม.80+375 ปริมาณงาน 38,165 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.11+000 - กม.12+925 ปริมาณงาน 36,560 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+650 ปริมาณงาน 38,360 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 05/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+000 ปริมาณงาน 24,550 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 268 รายการ