f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
171 10/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.409+200 - กม.438+576 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.438+576 - กม.458+419 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
172 10/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.404+960 - กม.411+743 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
173 10/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.389+587 - กม.391+400 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (65 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
174 04/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.406+110 - กม.409+652 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
175 04/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 1 ระหว่าง กม.452+002 - กม.456+136 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
176 03/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 5 ระหว่าง กม.396+412 - กม.400+352 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
177 03/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.470+300 - กม.483+440 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
178 03/11/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.420+500 - กม.430+604 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
179 28/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.5+475 - กม.7+625ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
180 28/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ที่ กม.460+880.790 SB.,NB. ที่ กม.483+517.350 SB.,NB. และ ที่ กม.485+454.400 SB.,NB. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 171 ถึง 180 จาก 268 รายการ