f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 22/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.409+811 - กม.423+935 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 22/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.110+025 - กม.111+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.458+900 - กม.462+465 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.395+370 - กม.398+350 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 2 ระหว่าง กม.449+000 - กม.449+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.11+550 - กม.13+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.447+650 - กม.449+000 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.474+325 - กม.475+700 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 02010 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.69+950 - กม.74+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 21/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+225 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 264 รายการ