f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
191 16/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.387+000 - กม.402+290 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
192 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงปากคลองลาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ที่ กม.89+190 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
193 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.434+650 - กม.438+576 LT. ปริมาณงาน 45,750 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
194 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.462+240 - กม.466+725 RT. (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
195 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 1 ระหว่าง กม.438+576 - กม.440+775 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
196 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.41+070 - กม.42+469 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
197 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.24+525 - กม.26+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
198 07/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.9+693 - กม.16+625 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
199 02/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญารพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอนปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
200 02/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคลองขลุง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอนโนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.423+809 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 191 ถึง 200 จาก 268 รายการ