f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
221 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.467+521 - กม.469+399 (NB.) เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
222 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 2 ระหว่าง กม.475+216 - กม.476+794 (NB.) เป็นแห่งๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
223 24/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.401+884 - กม.404+028 (NB.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
224 16/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ที่ กม.1+355 (สี่แยกราชภัฏกำแพงเพชร) และที่ กม.13+064 (สามแยก กศน.กำแพงเพชร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
225 16/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+163 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+064 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
226 12/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 3 ระหว่าง กม.444+825 - กม.446+032 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
227 04/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 7 ระหว่าง กม.414+800 - กม.428+760 (NB.,SB.) เป็นแห่ง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
228 04/03/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 2 ระหว่าง กม.443+484 - กม.449+977 (SB.,NB.) เป็นแห่ง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
229 27/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.433+800 - กม.436+250 LT.,RT. (เป็นตอน ๆ) ยกเลิกแผน
230 27/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.433+800 - กม.436+250 LT.,RT. (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 221 ถึง 230 จาก 268 รายการ