f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
241 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.490+632 – กม.492+200 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
242 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ระหว่าง กม.2+295 - กม.6+867 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
243 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล – เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.7+000 - กม.7+850 และ กม.9+560 – กม.10+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
244 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.433+800 - กม.436+250 LT.,RT. (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
245 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.467+925 - กม.470+125 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
246 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย – ระหาน ระหว่าง กม.31+950 - กม.35+125 (เป็นตอน ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
247 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย – อุ้มผาง ระหว่าง กม.17+125 - กม.19+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
248 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.438+576 - กม.439+587 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
249 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.446+515 – กม.447+725 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
250 24/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.66+900 - กม.71+925 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 241 ถึง 250 จาก 268 รายการ