f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่กม.479+900 (ด้านขวาทาง) 08/02/2566 8,522.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม – กำแพงเพชร ที่กม.103+950 (ด้านซ้ายทาง) 08/02/2566 2,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/02/2566 30,145.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 08/02/2566 8,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 08/02/2566 8,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.406+100 (ร่องกลางด้านซ้ายทาง) 07/02/2566 7,242.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 27,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 27,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/02/2566 78,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/02/2566 21,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 03/02/2566 21,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/02/2566 10,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/02/2566 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2566 17,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการดันท่อลอด RSC ขนาด 21/2” ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ที่กม.409+776 01/02/2566 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,002 รายการ