f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.411+210 (ด้านร่องกลางถนน) 28/05/2567 37,307.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 28/05/2567 113,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 438,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงน จำนวน 6 รายการ 27/05/2567 11,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 27/05/2567 286,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ระหว่าง กม.94+125 - กม.95+450 23/05/2567 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.10+025 - กม.11+000 23/05/2567 8,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ระหว่าง กม.64+410 - กม.67+125 (เป็นตอนๆ) 23/05/2567 8,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725 23/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 165,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ , ป้ายจราจร และราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่ กม.489+500 (ด้านขวาทาง) 23/05/2567 69,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/05/2567 104,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 21/05/2567 282,552.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2567 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,615 รายการ