f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 07/04/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการฉาบผิวทางแอสฟัลต์และทาสีตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.89+950 - กม.90+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 04/04/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่างกม. 22+190 - กม.22+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 10/03/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.หมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.5+810-กม.10+500 (เป็นตอนๆ) ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 10/03/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย-ระหาน ระหว่าง กม.8+000-กม.10+400 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 10/03/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.35+400 - กม.36+400 ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 22/12/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ที่ กม.0+375 และ กม.0+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.398+965 - กม.399+785 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.490+600 - กม.491+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.450+270 - กม.452+520 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 ระหว่าง กม.56+605 - กม.60+930 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 264 รายการ